Site Under Construction


دکوراسیون داخلی

RC - 111 - 01

صندلی هپی HAPPY


عمق "64cm
ارتفاع "74cm
ارتفاع نشیمن "40cm
وزن "16kg
عرض "79cm

HAPPY را اگر از روبرو نگاه کنید خواهید دید که با چهره خندان خود در فضای مورد نظرتان شادی و خوشی می پراکند. این صندلی به صورتی طراحی شده است که برای نشستن افراد مختلف با جثه های متفاوت مناسب باشد و می توانید مطمئن باشید که کسی از نشستن روی این صندلی خسته نمی شود. HAPPY هم در فضاهای اداری و هم در فضاهای خانگی به زیبایی هرچه بیشتر فضا کمک می کند.

  • عمق : "64cm

  • ارتفاع : "74cm

  • ارتفاع نشیمن : "40cm

  • وزن : "16kg

  • عرض : "79cm

رنگ پارچه :